Βρείτε το σωστό χωριό από ψηλά

Δείτε το βίντεο και βρείτε το χωριό της περιοχής. Ποιο είναι;