ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ;