Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ