τα προϊοντα τησ μαρωνειασ

Η Μαρώνεια του 5ου αι. π.Χ. ήταν μια πολύ οργανωμένη πόλη-κράτος. Ήταν ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Κλασικής εποχής. Τα προϊόντα της περιοχής ήταν: