ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ