Bywyd yn y wyrcws

Roedd wyrcws Pontypridd arfer bod yn yr ardal tu ol i’r rheiliau. Gallwch weld yr ardal ar yr hen fap. Adeiladwyd yn 1865 a cafodd ei ddymchwel yn 1965.

 

Roedd y wyrcws yn le i bobl llai ffodus fynd i gynnal eu hunain gan nad oedd ganddynt arian ac roeddent yn derbyn bwyd, cyflogaeth a rhywle i fyw.

 

Roedd bywyd yn y wyrcws i fod yn anodd, er mwyn atal yr abl tlawd ac er mwyn sicrhau mae yr anghenus yn unig oedd yn gymwys. Roedd dynion ac menywod yn cael eu gwahanu, ac roedd plant yn cael eu cymryd oddi ar eu rhieni. Roedd bwyd yn sylfaenol iawn ac roedd pobol yn cysgu ar welyau gwellt mewn ystafell gysgu fawr.