Maes Criced

Os fyddwch yn rhedeg o amgylch ochrau allanol y maes criced, pa mor bell fyddech chi wedi mynd?

Faint o amser fyddai hyn yn ei gymryd?