Preswylwyr glan yr afon

Pa fathau o blanhigion ac o anifeiliaid fyddech yn disgwyl ffeindio yma?