Reședința județului Dâmbovița în timpul războiului turco-austriac