Yr afon

Mesurwch y man mwyaf llydan ac y man mwyaf cul o’r afon wrth iddo lifo trwy Pontypridd.